Instalacje hydrantowe zewnetrzne

Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.
Hydranty mogą być zainstalowane wyłącznie na sieci wodociągowej przeciwpożarowej i zlokalizowane w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość dostępu do nich jednostek straży pożarnej. Hydranty zewnętrzne powinny być nadziemne lub w szczególnych przypadkach podziemne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi pozwalające kompleksowo wykonać zadanie związane z instalacją hydrantów zewnętrznych:

-Projekt instalacji hydrantowej zewnętrznej

-Montaż instalacji hydrantowej zewnętrznej

-Serwis instalacji hydrantowej zewnętrznej

-Przegląd instalacji hydrantowej zewnętrznej

- Badanie wydajności instalacji hydrantowej zewnętrznej

-Montaż pompowni hydrantowej zewnętrznej